Menu

Netančete na tenkém ledu při práci s osobními údaji

23.8.2019 - Business

Osobní data tvoří nedílnou součást každého člověka a jeho identity. Ovšem s rozvojem IT technologií, s množstvím úložišť a sociálních sítí se nejenom v rámci Evropy, ale i ve zbytku vyspělého světa stále více rozmáhá automatizace ukládání citlivých dat a údajů o naší osobě. Proto Evropa v roce 2108 vydala Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, která je také známá pod anglickou zkratkou GDPR. Jedná se nástroj, kterým chce ochránit občany unie před zneužíváním těchto údajů a zajistit jim právo na soukromí. A koho se tedy vlastně GDPR týká?
Silueta muže ukazujícího směrem k tabuli na stěně

Důslednými směrnicemi a nařízeními se musí řídit všichni ti, kteří nějakým způsobem nakládají s daty a osobními údaji jiných osob. Netýká se to pouze firem a institucí, ale také jednotlivců a online služeb. Tato otázka tedy prochází napříč celou strukturou různých odvětví a všechny zainteresované složky jsou povinny prokázat při auditních šetřeních skutečnost, že postupuje dle daných pravidel.
Protože denně jsou zakládány nové firmy, a ty stávající přijímají neustále další zaměstnance pracující v oblasti GDPR, je třeba jim dodat ty správné, zcela přesné a srozumitelné informace formou školení gdpr, které vede akreditovaný a zkušený pověřenec, jenž je zárukou správného uchovávání dat a nakládání s nimi.
Skupina úředníků, z nichž si dvě ženy podávají ruce
Rádi se vám budeme věnovat po dobu, která vám bude vyhovovat. Nabízíme čtyř, nebo osmihodinové školení s možností závěrečného testu, který ověří, zda všichni účastníci správně pochopili výklad směrnic a nařízení. Právě správné pochopení a následné aplikace v praxi vás uchrání od mnohdy astronomických pokut, které hrozí v této sféře za nedodržení pravidel. Nepodceňujte pravidelné roční proškolení a objednejte ho pro své zaměstnance na našich stránkách, kde také naleznete i další důležité informace, které vám pomohou zorientovat se v oblasti ochrany osobních údajů.