Menu

Jasle Bratislava berú vaše deti vážne

25.9.2022 - Nezařazené


Nikto nie je deÅ¥om najbližšie ako vlastní rodiÄia. Ale život prináša i chvíle, kedy rodiÄia musia svoje deti aspoň na pár hodín opustiÅ¥. Preto každý z nich vyhľadáva vhodné prostredie pre svoje ratolesti, kde sa budú cítiÅ¥ dobre a neponesú si nepríjemné zážitky. NajsilnejÅ¡ou požiadavkou je nielen pekné a Äisté prostredie, ale tiež prívetivé tety vychovávateľky, uÄiteľky, ktoré sa im dokážu naplno venovaÅ¥. Individuálny prístup je možný v prípade, že je v triede menej detí, než býva zvykom. Aby vaÅ¡e dieÅ¥a sedelo niekde v kúte, tak to si neželá nikto z rodiÄov a už vôbec nie z detí. Prístup je dôležitý.

RadosÅ¥ v oÄiach hovorí za vÅ¡etko

Prvý deň bude asi Å¥ažký pre obe strany, teda rodiÄov aj dieÅ¥a. UrÄite budete netrpezlivo ÄakaÅ¥ na to, až si maliÄkého, Äi maliÄkú vyzdvihnete a dozviete sa ako sa mali. Ako náhle zistíte, že vaÅ¡e dieÅ¥atko je spokojné a pusinku o zážitkoch nezastaví, tak vám spadne kameň zo srdca. Jasle Bratislava sú od toho, aby o tých najmenších bolo skvele postarané a prinieslo to nieÄo nové a pekné.