Menu

7 návyků skutečně efektivních lidí

27.4.2023 - Business

Autorem knihy 7 návyků je Stephen R. Covey. Právem mu patří místo u stolu mezinárodně uznávaných odborníků na vedení lidí nejen pro managery, ale i pro pracovníky samotné.

Covey v 7 návycích učí způsobu, jak pracovat na své výchově neboli převýchově, která by nám měla pomoct k tomu, abychom byli šťastnější, úspěšnější, aby se nám žilo lépe. Covey chce ukázat, jak správně žít, abychom se propracovali od „závislosti“ přes „nezávislost“ ke „vzájemnosti“.

            Pro to, abychom dokázali žít prostě spokojeně a měli každodenní pocit dobře odvedené práce, je potřeba osvojit si 7 návyků neboli principů, které jsou univerzální. Osvojit si je může podle Coveyho každý z nás. Tady bych oponovala a upravila to, že jsou pro každého. Nemyslím si to proto, že ne všem se chce přemýšlet. Přemýšlení totiž bolí a sebeláska je velká pýcha. 7 návyků je tedy spíše pro ty, kteří jsou schopni vlastní sebekritiky a práce se svým „já“. Jste toho schopní?
 

7 návyků podle Coveyho:

 
Soukromé vítězství:
Ø  Návyk 1. Buďte proaktivní
–          Jedná se o vlastní „sebeuvědomění“.
–          Nevyčkávejte, jednejte skutečně iniciativně a přijměte odpovědnost za svůj život a za vlastní činy, které konáte. Zeptejte se samých sebe, co slovo odpovědnost vůbec znamená a zda jste na to připraveni.
–          Jednejte v „okruhu vlivu“ a ne v okruhu zájmu. Okruh zájmu jsou druzí lidé a jejich chyby nebo slabé stránky, jednoduše vaše okolí. Okruh vlivu je to, co můžete ovlivnit, tedy vaše paradigma, vaše postoje, vaše chyby. Můžete měnit samy sebe a pracovat na sobě.
 
Ø  Návyk 2. Začínejte s myšlenkou na konec
–          Máte cíl, osobní poslání a vizi; čili jasně víte, že toho chcete dosáhnout a to je myšlenka, která je na konci, ale naplňujete ji tím, že s ní začínáte.
–          „Když pečlivě zvážíte, co byste si přáli, aby o vás lidé říkali při vašem vlastním pohřbu, naleznete vlastní definici úspěchu.“(Covey, 2010, s. 92)
 
Ø  Návyk 3. To nejdůležitější dávejte na první místo
–          Covey představuje matici plánování času, tj. 4 kvadranty řízení času, z čehož je efektivní kvadrant II., který říká, že daná věc nespěchá a je důležitá.
 
Veřejné vítězství:
Ø  Návyk 4. Myslete způsobem výhra/výhra
–          tvořte svoji mentalitu hojnosti jako svoji paradigma
–          mentalita hojnosti znamená, že máte svoji vnitřní jistotu a dokážete se dělit s ostatními o jejich úspěch, zisk; neřídíte se závistí či žárlivostí…
–          výhra/výhraznamená, že já i ty můžeme být spokojeni, když najdeme nové řešení problému. Neprohraje tedy ani jedna strana.
 
Ø  Návyk 5. Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
–          Tady jde o empatii k druhému člověku.
–          Nesledujte jenom svoji pravdu a nehádejte se. Pozorně naslouchejte druhému, proč dělá to, co dělá.
–          Nejdříve diagnóza a poté řešení.
 
Ø  Návyk 6. Vytvářejte synergii
–          Synergie je tvořivá spolupráce a hnací síle vpřed.
–          Kořením synergie je, že jste schopni si vážit druhého člověka s jeho odlišnostmi, které můžete vnímat jako přednosti a čerpat z nich.
–          Proč dělat věci sami, když je můžete dělat společně, lépe a kvalitněji?
 
Ø  Návyk 7. Ostřete pilu
–          Covey představujesvé „4 dimenze obnovy sil“
–          „fyzická dimenze“– tělesná cvičení, výživa, zvládání stresu
–          „společenská/citová dimenze“– služba, empatie, synergie, vnitřní jistota
–          „duchovní dimenze“– ujasňování hodnot a závazků, studium a meditace
–          „mentální dimenze“– četba, představivost, plánování, psaní“ (Covey, 2010, s. 280)