Menu

Vysvětlíme vám, proč není povinné, ale naopak žádoucí, vyplnit při nástupu do zaměstnání „růžové daňové prohlášení“

27.4.2023 - Business

Nastoupili jste do nového zaměstnání a utápíte se v nových dokumentech, formulářích, tiskopisech. Vyplňujete osobní dotazník, souhlas s poskytování osobních dat – někdejší předchůdce nastávajícího GDPR. Na dalších formulářích sdělujte bankovní účet, přebíráte čipové karty a svým podpisem stvrzujete, že s ní budete nakládat jen vy sám. Personalista vám podstrkuje další nezbytný formulář, kde souhlasíte se srážkami ze mzdy za úhradu na stravování. Pročítáte kolektivní smlouvu, vnitřní předpis, směrnice, papíry se jen kupí a zase další podpisy, že jste byli se vším řádně seznámeni. Už si myslíte, že máte všechno za sebou, ale ten největší strašák vás teprve čeká.
potvrzení dohody
Personalista povzbuzen léty praxe zvládá sám, anebo přizve osobu povolanou – mzdovou účetní a předkládá vám další, pro změnu růžový tiskopis zcela neznámých pojmů, slov, větných souvětí. Ano, jedná se o Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, lidově nazývaného daňové prohlášení anebo i „rose paper“.
Budiž ke cti poslancům, že pro rok 2018 byl vydán nový tiskopis, který má pouze jeden list a je oboustranný, oproti minulým letům, kdy mělo daňové prohlášení 4 strany. Došlo k usnadnění při vyplňování prohlášení, ale i tak mnozí zaměstnanci bohužel nevědí, co podepisují.
 
Proč vyplňujete a podepisujete daňové prohlášení?
 
Jde o to, že uplatníte slevu na poplatníka a 2.070,- Kč se vám – laicky řečeno – nedaní. Z vaší mzdy je srážena nižší záloha na dani, tj. máte vyplaceno více peněz, máte vyšší „dobírku“. K vyšší dobírce se můžete dostat i uplatněním slevy na děti. Správně se tato sleva nazývá daňové zvýhodnění na dítě. K tomu, abyste mohli uplatnit slevu na dítě, potřebujete:
·         Být ženatí, vdané
·         Rodný list dítěte
·         Dítě žije ve společně hospodařící domácnosti
·         Do 18 let věku dítěte nepotřebujete další potvrzení
·         Nabytím zletilosti dítěte přestává sleva na dítě platit. Pakliže vaše dítě splňuje statut studenta, doložíte zaměstnavateli potvrzení o jeho studiu na příslušný školní rok a sleva pokračuje opět až do konce školního roku a další rok postup opakujete.
·         Děti si na daňovém prohlášení „očíslujete“
·         Daňové zvýhodnění na stejné dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků. Nelze uplatňovat na 1 dítě souběžně. Anebo se můžete vystřídat. Půl roku uplatňuje slevu jeden, další půlrok uplatňuje slevu druhý. Předpokládá to ale další „papírování“.
 vyplnění dokumentu
Jinak je tomu u nesezdaných párů, u druha a družky!
 
Druh může uplatňovat slevu jen na své vlastní dítě, nikoliv na dítě družky.
Družka může uplatňovat slevu také jen na své vlastní dítě, nikoliv na dítě druha.
 
Další měsíční slevy
·          na invaliditu
·          na vlastní studium (omezená věkem)
·         slevu na držitele ZTP/P
Nárok na všechny slevy jste povinen zaměstnavateli prokázat příslušnými potvrzeními.
 
Zaměstnanec od 1.1.2018 může využít nově i variantu elektronického formuláře, a to za předpokladu, že zaměstnavatel tento systém podporuje.