Menu

Vyletět z hnízda aneb kdy je adekvátní čas?

27.4.2023 - Domov

Je vůbec reálné stanovit optimální věkovou hranici pro osamostatnění se od rodičů? Čím vším je ovlivněno a jaké faktory hrají důležitou roli v tomto směru? Lze konstatovat, kdy je vhodná doba, aby se dítě osamostatnilo a našlo si vlastní bydlení?
rodina v parku
Vše je ovlivněno mnoha elementy, které si mnohdy ani neuvědomujeme. Prvořadé je vědět, že každý jedinec je prostě originál. Jsou děti, které od dětství překypují maximální samostatností. Mnozí opouštějí rodná hnízda v případě pobytu na internátu apod. Někdy překážkou může být finanční situace, ztráta zaměstnání apod. Mnohdy však i chyba ze strany rodičů, kdy zejména mateřská láska k dítěti je natolik silná, že je matka ráda, když má svou ratolest stále doma a pod dohledem. Avšak si neuvědomuje, že tímto spíše tak může škodit.

Důvody aneb touha v rámci osamostatnění se

  1. Volnost – především láska k volnosti je hlavním hnacím motorem. V rámci opuštění hnízda tak je získání maximální svobody ohledně nejen trávení volného času apod. Díky tomu si tak lze opravdu dělat vše dle libosti, vodit si domů návštěvy i ty nezvané, atd.

  1. Finanční situace – asi největší svízel v rámci možnosti pro osamostatnění se. Vše opět ovlivněno mnoha faktory. Záleží na tom, zda žít single či v páru, rovněž na aktuálním zaměstnání a výši příjmu, také na každém jedinci a jaké má nároky apod. Ovšem nespoutaná svoboda a lákadlo v rámci vlastního bydlení a vracet se do svého domova je velmi silnou motivací.

  1. Risk je zisk – kdo se bojí, tak nemůže nikdy nic získat. Je třeba udělat prvotní důležitý krok. Pro mnohé může být začátek krušný a plný pokusů a omylů. Však tímto si projde každý z nás. A víme, co nezabije, to jen člověka posilní.

ochrana domova
Výhody a nevýhody v rámci opuštění mateřského hnízda

Mezi výhody náleží samozřejmě především volnost a být zcela pánem svého času. Užívat si vlastní svobodu a svůj život dle svých představ. Lze přijít do vlastního domu v jakoukoli noční hodinu, aniž by bylo zapotřebí hodinového vysvětlování rodičům.

Mezi negativní stránky může být postrádání maminkovského servisu, tj. stále plná lednice, na stole vždy teplé jídlo, vyprané a vyžehlené prádlo, uklizený pokoj, atd.