Menu

Řešení najdete na internetových stránkách

27.4.2023 - Www

Zorganizovat pětidenní výlet do hlavního města tak, aby byl nejen zábavný, ale přinesl i poznání, vyžaduje dobrou přípravu. Obzvlášť, když se jedná o studenty umělecké průmyslovky. V roce, kdy končí studia na střední škole a ve většině se chystají studovat umění i na vysoké škole.
Na poslední chvíli přijde spásný nápad.

Na webu je přehled všech výstav, které je možno v daném termínu navštívit. Z nich vyberete na každý, z pěti plánovaných dnů, jednu:

1/ Neviditelná výstava
Ojedinělá interaktivní cesta po světě, kde zmizelo všechno světlo a pomocí zbylých smyslů si návštěvníci musí najít cestu ven. Na této výstavě je nutné se řídit výhradně hmatem, sluchem a čichem

2/ Salvator Dalí
Výstava, na které se studenti seznámí s originály Dalího surrealistické tvorby. Malíře, který rád dělal neobvyklé věci, jen aby na sebe připoutal pozornost. Přesto se svou tvorbou zařadil mezi největší výtvarníky a stal se jedním z nejvýznamnějších podněcovatelů nových uměleckých směrů své doby.

3/ Celník Rousseau – Malířův ztracený ráj
Výběr jeho obrazů z pařížské expozice bude doplněn o díla českých umělců, kteří tvořili ve stejné době a studenti budou mít možnost sledovat jeho působení na domácí prostředí.

Jiří Trnka – Zahrada umění
Jeden z našich největších výtvarných umělců, jehož jméno je spojováno především s kresleným nebo loutkovým filmem a ilustracemi dětských knih. Výstava studenty seznámí s jeho malířskou tvorbou.

JKOK – Nekonečno Jana Kaplického
Výstava se koná u příležitosti nedožitých narozenin tohoto významného architekta a vizionáře. Expozice představí to nejlepší z jeho tvorby a některé dosud nevystavené předměty.

Pětidenní program pro studenty je pomocí internetových stránek www.vystavy vyřešen. Každá z výstav má jiné zaměření a pro studenty je tu příležitost k porovnání různých způsobů tvoření.