Menu

Proč známe jelena jen z obrázků

27.4.2023 - Zvířata

Jelen evropský žije v lesích naší republiky společně s jelenem sika. Tyto dvě různé rasy se spolu kříží a zaplavují území naší vlasti zejména v oblasti západních Čech, Polabí, Pojizeří a části Českomoravské vysočiny.

Objevuje se také v oblasti Drahanské vrchoviny i v jiných částech Čech. Do naší vlasti se dostal jelen sika z obory v Lipí, kdy po zrušení této obory se volně rozšířili do našich lesů. Odborníci však úpí. Kříženci sika s evropským jelenem se začínají přemnožovat a jsou vážným ohrožením naší fauny.

Chceme-li však vidět jelena ve volné přírodě, musíme dodržet několik pravidel. Jaká to jsou, to nám poradil lesní odborník, kterého jsme se na toto téma zeptali. Prosím čtěte.

– les není hřiště, nekřičíme, nevoláme, nehalekáme
– neničíme lesní přírodu, nedevastujeme porost, houby
– snažíme se udržovat v lese pořádek, neodhazujeme odpadky
– pro snazší pozorování přírody můžeme vzít s sebou dalekohled
– chceme-li pozorovat zvířata, obrníme se trpělivostí a předsevzetím často několikahodinového čekání na zvěř
– musíme se chovat ekologicky
– nastudujeme si chování jelenů, abychom co nejméně narušovali jejich zvyky

Dobrou radou je, abychom nechodili jeleny pozorovat na vlastní pěst. Pokud požádáte revírníka, určitě se domluvíte a pod jeho vedením zažijete úžasné zážitky. Každý hajný totiž ví, kam zvěř v jeho revíru chodí, zná hodiny, kdy a kde je může vidět se pást i přesná pravidla, jak jelena nevyplašit. Je proto vhodné spolehnout se na jeho rady i doprovod.

Dnešní příroda totiž není pro zvířata vůbec bezpečná. A co je pro ně nejvíce nebezpečné? Pak je to chemie a škodliviny, které dodáváme do přírody bez zábran. Bohužel tomu tak je a pokud nedojde k redukci tohoto jevu, může se stát, že tato krásná zvířata budou postupně ubývat, až vyhynou úplně. Proto dělejme něco, dokud je čas.