Menu

Proč je regresní terapie nesmysl

8.12.2019 - Životní styl
Proč je regresní terapie nesmysl


Nejprve si řekněme, co to vlastně regresní terapie hlubinna-regresni-terapie je, a na jakém základě pracuje. Jedná se o sezení, podobně jako například u psychologa. Tento terapeut se vám však pokusí pomocí hypnózy a dalších podobných technik zpřístupnit vzpomínky z vašich minulých životů.lidé procházející po ulici

Proč je to tak důležité? Protože tvrdí, že právě události, které jsme tehdy prožili, mohou být pravou příčinou nejrůznějších traumat, fobií a nemocí, které máme. Dejme tomu, že například někdo zemře utopením. Jeho další inkarnace má pak fobii z vody. Jedná se ve své podstatě o podobný princip, jako potlačené vzpomínky.

Ty jsou již po mnoho let známým fenoménem. Jedná se o stav, kdy naše podvědomí v podstatě uzamkne vzpomínku na určitou traumatickou událost, takže ani nevíme, že se vůbec stala. Známými příklady jsou například nehody, kdy si často její přeživší účastník nedokáže vzpomenout, co se vlastně stalo. Jiným příkladem může být například znásilnění v dětství. A tyto potlačené vzpomínky nás mohou podvědomě ovlivňovat a způsobovat traumata. Je proto často důležité, abychom se jim postavili.

Až potud dává celá věc smysl. Jde o klasický prokázaný fenomén a víme, co je způsobuje i jak se projevuje. Ovšem pokud jde o minulé životy, něco zde nesedí. K tomu, abychom měli potlačenou vzpomínku, musí nejprve ona vzpomínka existovat. A vzhledem k faktu, že nyní víme, kde a jakým způsobem se paměť tvoří a pracuje, je to naprostý nesmysl.nohy malého miminka

Naše vzpomínky totiž neexistují pouze v naší mysli, ony existují i fyzicky, jako spojení neuronů v jisté části mozku, které řídí dlouhodobou paměť. A pokud tam nic není, nelze je ani vyvolat. Jistě, můžeme namítnout, že v mozku novorozence jsou, pouze potlačené. Jenže smůla, vědci studovali mozky dětí, zemřelých při porodu, a zjistili, že centrum dlouhodobé paměti je velmi málo vyvinuté a prakticky prázdné. To znamená, že neobsahuje žádné, ani potlačené vzpomínky.

A je tu ještě jeden fakt: ani jeden z těch tisíců a tisíců lidí, kteří regresní terapii podstoupili, nepřinesl žádný nový historický fakt, žádnou vědomost. Je fakt, že o životě běžných lidí v historických dobách se toho příliš neví, a čím dál do minulosti jdeme, tím toho víme méně. Přesto ještě nikdo z těch, kdo tato sezení podstoupil, nepřišel s žádnou převratnou teorií nebo důkazem.

Je tedy jasné, že se nejedná o nic jiného než o podvod. Proto prosím, neutrácejte své těžce vydělané peníze a nedávejte je lidem, kteří si je nezaslouží. Místo toho je dejte například na charitu a vyhledejte pomoc skutečného odborníka.