Menu

Nevidím domov, prožívám domov

27.4.2023 - Domov

Nevidomých lidí poměrně přibývá. Jen málo lidí se vyloženě rodí nevidomí. Většina lidí se nevidomými nebo silně slabozrakými stávají v průběhu svého života. Je to způsobeno různými faktory
 
·         progresivní onemocnění zraku(například sítnice). Jedná se často o geneticky podmíněné onemocnění. Dotyčný nejprve jen hůř vidí, ale v průběhu let se jeho situace mění až se stává prakticky nevidomý.
·         úrazy– mnoho lidí přichází o zrak v důsledku úrazu. Může se jednat o přechodný stav, ale může se také jednat o stav trvalý
·         nevidomost jako důsledek jiné nemoci či léčby– může vzniknout jako důsledek nějakého onemocnění. Například člověk s nádorem na mozku často ztrácí zrak. Léčba může být nakonec úspěšná, ale poškozený zrak už nikdo nevrátí. Podobně je celá řada léků, které mohou výrazně poškodit zrak.
·         silná slabozrakost v důsledku vysokého věku– některé poruchy jsou léčitelné a operovatelné (například šedý základ), ale mnohé bohužel poškozují zrak nenávratně a trvale.
 
Když člověk přijde o zrak, nic mu nepomůže sebelítost, i když ztráta tak důležitého smyslu je samozřejmě hrozná. Dotyčný se musí adaptovat na svou novou situaci. Je zapotřebí, aby jeho život byl zase plnohodnotný. Je zřejmé, že tuto situaci člověk sám nezvládne a nezvládne ji ze začátku ani se svými nejbližšími. Ze začátku potřebuje výraznou pomoc instruktora sociální rehabilitace z centra pro slabozraké a nevidomé, který ho naučí všemu, co bude potřebovat.
 
Toto téma je velmi rozsáhlé. Nicméně jeden z prvních kroků je úprava domova. Na úpravě domova se podílí všichni členové domácnosti. Protože jejich ohleduplnost nebo naopak bezohlednost ovlivní výrazně kvalitu života nevidomého. Pokud dříve věci měly svá nahodilá místa, nyní musí mít každá věc své místo. Toto musí dodržovat právě ostatní členové domácnosti a je to složitější, než se na první pohled zdá. Například i máslo v lednici musí mít stejné místo.
 
Domov nevidomého se obvykle neobejde bez různých kompenzačních pomůcek. Pojďme si představit alespoň některé z nich
·         indikátory hladiny
·         šablony a rámy na psaní
·         mluvící váha
·         oddělovač žloutků a bílků
·         mluvící teploměr
·         čtečky hlasových etiket
·         hmatové označovače pro lepší orientaci v prostředí
·         jehly pro nevidomé
·         zásobníky na mince a léky
·         párovače ponožek
 
Tyto drobnosti výrazně pomáhají nevidomému člověku, aby byl ve svém domově maximálně soběstačný.