Menu

Nejen bezbariérové bydlení

27.4.2023 - Domov

Dnes se hodně mluví o bezbariérovém bydlení. Bariéry ovšem nejsou jen stavební. Nejsou to jen bezbariérové byty, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením. Můžete se setkat například také s termíny podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení nebo domov pro zdravotně postižené. Oč se vlastně jedná?
 

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení jeterénní služba převážně lidem s lehkým mentálním postižením, ale může být určena například i lidem nevidomým, nebo lidem s psychiatrickým onemocněním. Dotyčný má byt v nájmu (nebo dokonce ve vlastnictví) a je víceméně schopen se o sebe postarat. Ovšem potřebuje mírnou dopomoc ze strany terénního pracovníka, který k němu domů dochází podle potřeby. Pomáhá mu například plánovat nákupy, poskytuje mu doprovod na úřady nebo k soudu, radí mu v situacích, s nimiž si dotyčný neví rady.
 

Chráněné bydlení

Naproti tomu chráněné bydlení je pobytová služba pro lidi, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje větší dopomoc další osoby než uživatel podpory samostatného bydlení. Personál je těmto lidemk dispozici 24 hodin. Nicméně u chráněného bydlení platí určité principy jako u podpory samostného bydlení. Dotyčný má být v rámci možností maximálně sobestačný. Měl by si chodit sám nakupovat, připravovat jídlo, prát si, uklízet, využívat veřejné služby jako restaurace a případně docházet do nějakého zaměstnání (chráněné dílny). Personál nevykonává činnosti, které dotyčný zvládá sám.
 

Domov pro zdravotně postižené

Domov pro zdravotně postižené je podobně jako chráněné bydlení pobytové zařízení, které poskytuje péči 24 hodin. Od chráněného bydlení se liší v tom, že uživateli služby jsou lidé, kteří nevyžadují dopomoc, ale celodenní pomoc. Podpora soběstačnosti je samozřejmě žádaná a podporovaná, ale uživatel je závislý na pomoci další osoby.