Menu

Jak urychlit seznamovací proces nových zaměstnanců?

27.4.2023 - Business

Hovořit budeme o orientaci zaměstnanců. Takzvaná orientace zaměstnanců je důkladně promyšlený proces pro každý druh pracovního místa, každé pracoviště i organizaci. Je to specifický program, který obsahuje adaptační a vzdělávací aktivity. Tyto aktivity mají usnadnit proces seznamování se nových pracovníků s jejich pracovními úkoly, podmínkami, pracovním a sociálním prostředím, ale také s potřebnými znalostmi a dovednostmi tak, aby jejich pracovní výkon co nejdříve dosáhl požadované úrovně.
hnědá kravata
Úkolem je zkrátit onu adaptační dobu, tedy dobu, kdy zaměstnancův pracovní výkon není standardní a spíše pokulhává. Zaměstnanec má potíže vyznat se ve svém pracovním prostředí, spolupracovnících, zadaných úkolech či firemním systému. Orientace lze rozdělit na oficiální (formální) i neformální (prostřednictvím kolegů).
poznámky u pc

Jaké máme druhy orientací?

Orientace zaměstnanců lze rozdělit do tří složek:
·         Celoorganizační orientace– zahrnuje obecné organizační informace či informace obecného rázu, která jsou společná pro všechny zaměstnance. Zahrnují informace o firmě, BOZP, odbory a pracovní vztahy, zařízení organizace atd.
·         Týmováorientace – řeší specifika dané organizační jednotky
·         Orientacena konkrétní pracovní místo – závisí na charakteru a obsahu práce (pracovní povinnosti a odpovědnosti, pravidla, postupy, omezení, průvodce útvarem, kolegové, atd.)

Využití vhodných metod pro urychlení adaptace nového zaměstnance

Do těchto metod můžeme nepochybně zahrnout studium tištěných materiálů, které rozhodně nejsou na škodu. Mysleme na to, že se nový zaměstnanec často nechce učit pouhopouhou teorii a kolikrát mu spíše pomůže zapojit se co nejrychleji do plnohodnotného pracovního úkolu. Dobrou metodou může být koučování, které bývá velmi efektivní, jelikož se jedná o „vztah“ neformální. Navíc se kouč snaží nahlédnout na měkké „kvality“ zaměstnance. Koučovým úkolem je zaměstnancovo dobro a pracovní úspěch, tudíž se nejedná o rutinu. Nepochybně je skvělé vzít nového zaměstnance na pracovní poradu, kde se rozkouká a zjistí, s kým je více či méně propojen, u koho se může na něco zeptat, informovat atd. „Revolučním“ a hojně používaným bývá e-learning.
organizační diagram

Balíček malého cestovatele

Při svém příchodu obdrží zaměstnanec tzv. „orientační balíček“, který mu má pomoci k co nejrychlejší adaptaci. Seznamuje se s firmou pomocí poskytnutých dokumentů. Orientační balíček zpravidla obsahuje:
·         Orientační schéma organizace
·         Mapu organizace a její zařízení
·         Hlavní body firemní strategie a politiky
·         Kopii kolektivní smlouvy
·         Telefonní seznam a adresy
·         Zdroje informací (intranet, nástěnky)
·         Budovy, stravování, parkoviště
·         Postupy, pravidla a omezení
Jedná se o mnoho možností, které zaměstnavatel může nováčkovi poskytnout pro lepší orientaci v organizaci. Máte jasno, jak se příště věnovat novým zaměstnancům? Zkuste některé zmíněné metody aplikovat.