Menu

Co jste nevěděli o rybách

27.4.2023 - Zvířata

Moře, oceány, rybníky, jezera, potoky a říčky – tento mokrý životní prostor, někdy slaný, jindy sladký, je domovem mnoha ryb a vodních obratlovců. Nikdo přesně neví, kolik druhů ryb vůbec existuje, někteří vyhynou, ale naopak se objeví úplně nový druh. Vědci odhadují, že jich je na světě kolem 30 000 nejrozmanitějších druhů. Někteří jsou dravé, jiné všežravé či býložravé, některé raději žijí samotářský život, další si neumí představit život bez rybího partnera, a mnoho jich žije až ve statisícových hejnech.

Některá ryba je tak malinká, že je sotva pouhým okem vidět, jiné dosahují délky až několik metrů. Mnohé však mají společné – mají nejen nezastupitelnou roli ve vodních ekosystémech, ale také velký ekonomický význam, neboť jsou významnou lidskou potravou i jejich středem v obchodování.

Rybí inteligence
Mnoho z ryb je velmi inteligentní (například žraloci, delfíni a velryby), a postupem času jejich inteligence postupně narůstá. Ostatní ryby však také nejsou hloupé, což vyplývá z mnohaletých studií. Jsou chytré natolik, že umějí používat nástroje, mají dlouhodobou paměť, vzájemně se hlídají před predátory i při lovu potravy, jejich sociální učení se uplatňuje třeba při výběru partnera či při jejich stálých kulturních tradicích, dokonce mají promyšlené strategie manipulace, trestu a usmiřování.

Zvládají překážky
Ryby zdárně řeší problémy, které vyžadují velkou dávku předvídavosti, strategického myšlení a vzájemné spolupráce. Zvládají provádět poměrně složité situace, kdy musí manipulovat s různými předměty, aby se dostaly k potravě. Snadno vyřeší složité úkoly a spolupracují při tom ve skupinách.

Učí se a pamatují si
I když mají malinké mozky, jsou ryby schopné se učit a pamatovat si. Mohou se pyšnit širokou řadou poznávacích dovedností.

Rybí emoce
Domněnka, že ryby nejsou vnímající bytosti, je mylná. Ryby totiž prožívají emoce stejně jako my lidé.