Menu

Byznys žen je hybnou silou české ekonomiky

27.4.2023 - Business


Počet podnikajících roste průběžně právě od roku 2008, kdy proběhla celosvětová krize. Na konci loňského  roku bylo dle analýzy 458 407 podnikatelek žen, proti předchozímu roku, kdy to bylo 437 000. Od zmiňovaného roku 2011 přibylo dle analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Ministerstva průmyslu a obchodu 54 063 podnikajících žen.

pracovnice kanceláře.jpg

Za poslední sledovaný rok, tedy rok 2016 – 2017 byl celkový nárůst mužů podnikatelů na čísle 5 734, zatímco žen přibylo do podnikání 7 858. Tedy v posledním sledovaném období na každého muže dle uvedených informací přibylo 1,5 živnosti, zatímco na jednu ženu to bylo 1,3 živosti.

Nejvíce podnikatelek tedy žije v Praze, zatímco podnikatelů v jihovýchodní části České republiky. S tím souvisí i to, že v Praze opravdu nejvíce roste počet podnikatelek už od roku 2009.
pracovní setkání.jpg

Ženy si nejčastěji zakládají podnikání na:


·         drobné služby


·         maloobchod


·         poradenství


·         vzdělávací činnost

A jaké jsou důvody toho, že nejvíce nyní živnosti zakládají ženy?


·         Snaha o nezávislost


·         přínos do rodinného rozpočtu


·         nespokojenost v zaměstnání


·         nemožnost se vrátit do zaměstnání po mateřské/rodičovské dovolené

Podle uvedené asociace a její analýzy také od roku 2013 je mezi ženami trendem podnikání a zároveň také zvyšování sebevědomí a získávání jistoty, díky které a se kterou pak do podnikání vstupují. Informovanost a dostupnost informací o podnikání, která je díky státním a soukromým subjektům, pomáhá nejen ženám, ale samozřejmě i mužům v počátku podnikání.
dívka a šipky.jpg

Mezi další faktory, který pomáhá rozpohybovat ženy, které třeba několik let váhají se založením byznysu, patří také vznik nových prostor pro sdílení zkušeností žen, ať už to jsou platformy pro sdílení zkušeností z podnikání, tři zkušeností s konkrétními typy produktů či obchodních zakázek.

Ženy, které rozvíjí svůj byznys a vytrvají, jsou většinou velmi přínosnou součástí ekonomiky naší země a jsou jedním z faktorů, které pomáhají dobré ekonomické situaci v České republice.